Załóż sklep Zobacz demo

Polityka prywatności


Polityka prywatności platformy 100sklepow.pl


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) prezentujemy Państwu najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą, kierowaną do przedsiębiorców platformę (B2B).

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach Platformy 100sklepow.pl, a także w związku z nim.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Platformy 100sklepow.pl jest: WEBCREO Rafał Ruła z siedzibą w Grabówce pod adresem ul. Ananasowa 11, 15-523 Grabówka, NIP 9661578835 (zwanym dalej: "platformą").
Administrator za wyjątkiem danych osobowych powierzonych do przetwarzania WEBCREO Rafał Ruła przez innych administratorów danych osobowych, a w szczególności danych powierzonych przez sprzedawców prowadzących sprzedaż na platformie 100sklepow.pl w stosunku, do których administratorami danych są poszczególni sprzedawcy.DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

kontakt@100sklepow.pl


DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Platformy 100sklepow.pl i świadczeniem usług w niej oferowanych.

Usługami świadczonymi w naszej platformie są w szczególności, ale nie wyłącznie, usługi polegające na:
 / udostępnieniu oprogramowania sklepów internetowych – Shopcreo, w ramach licencji SAAS,
 / świadczeniu usługi hostingu w ramach zasobów operatora,
 / świadczeniu usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych w ramach operatora.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL oraz zabezpieczenia danych jakie oferuje w ramach swoich usług operator hostingowy.CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Głównym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jako klientów obsługiwanych w modelu B2B  jest możliwość kontaktu oraz wystawiania stosownych dokumentów za świadczone usługi w postaci faktur VAT.


PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:
 / umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 / ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 / nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 / nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających Serwis w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 / nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 / Państwa zgoda wyrażona w ramach Platformy w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda należy pamiętać, że można ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w ramach platformy jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do: skorzystania z Usług (tj. zawarcia z nami umowy oraz wystawianiu dokumentów w postaci faktur VAT)..

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Macie Państwo prawo:
 / dostępu do swoich danych osobowych,
 / sprostowania swoich danych osobowych,
 / żądania usunięcia swoich danych osobowych
 / żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 / przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora danych,
a także prawo:
 /wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 / z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Nasze dane kontaktowe to: kontakt@100sklepow.pl.

Jeśli uznacie Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie złożyć skargę do organu nadzorczego.

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W związku z funkcjonowaniem platformy korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla platformy usługi wspierające działalność. Tym samym
Państwa dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.
W przypadku wszystkich Usług:
 / firmie hostingowej zapewniającym miejsce na serwerach,
 / firmie będącej dostawcą usług związanych z zakupem domen internetowych
 / dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)*,
 / dostawcom oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z Usługami*,

W przypadku wszystkich odpłatnych Usług dodatkowo:
 / dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze Usługi
 / podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową.

W przypadku świadczenia usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych:
 / rejestratorowi domen internetowych.

W przypadku wysłania do Państwa przesyłki drogą tradycyjną także:
 / firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.

W przypadku wysyłania do Państwa komunikatów systemowych oraz edukacyjnych, a także treści marketingowych drogą elektroniczną:
 / podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter*.

*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę twojej prywatności.


Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
 / przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych lub
 / ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
 / gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 / zostanie przyjęty Państwa sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
 / w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Platforma 100sklepow.pl, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).

W naszej platformie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
 / zapamiętywania informacji o Państwa sesji,
 / statystycznym
 / udostępniania funkcji platformy, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
 / prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Platformy.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji Państwa przeglądarki, w każdej chwili można usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Państwa przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat mogą Państwo zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Jeśli nie wyłączą Państwo wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie.

W ramach platformy wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
 / sesyjne – pozostające na Państwa urządzeniu jedynie podczas korzystania z Platformy,
 / stałe – pozostające na Państwa urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Państwa.Copyright © 2010 All rights reservedloading