Załóż sklep Zobacz demo

Jak założyć sklep


Kolejne kroki przy zakładaniu sklepu internetowego 

Zagadnienia związane z procesem założenia sklepu internetowego

 

1. pomysł na sklep

2. biznesplan

3. dostawcy dla sklepu

4. działalność gospodarcza

5. domena internetowa

6. oprogramowanie sklepu internetowego

7. przygotowanie sklepu do działania

 

 

1. pomysł na sklep

 

Od tego tak naprawdę wszystko się zaczyna, czyli określenie wizji tego jak będzie wyglądał, funkcjonował i co sprzedawał sklep internetowy. Kluczową kwestią jest precyzyjne określenie, jaki towar będzie zawarty w ofercie handlowej sklepu. Należy tu zwrócić również uwagę na szerokość asortymentu oraz formę zatowarowania sklepu. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy sklep będzie oferował niszowe produkty w mniejszej ilości, czy też szerszą gamę produktów bardziej popularnych. Przy pierwszym rodzaju asortymentu z pewnością łatwiej jest posiadać w pełni zatowarowany magazyn, gdyż nie wymaga to aż tak dużych nakładów finansowych, precentuje w szybkości realizacji przesyłki. Szeroki asortyment może zmusić nas do tylko częściowego zatowarowania i ciągłego dobierania towaru z hurtowni. Wszystko zależy jednak od tego jakim budżetem dysponujemy i jaki cel sobie postawimy. Warto określić profil klientów, którzy będą robić zakupy w naszym sklepie, gdyż z pewnością pomoże nam to skierować do nich bardziej precyzyjną ofertę i bardziej skutecznie nakierować działania promocyjne. Zdecydowanie ważnym elementem planowania sprzedaży jest rozeznanie rynku i określenie swoich mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wynikających z działań konkurencji.

 

2. biznesplan

 

Dlaczego warto napisać biznesplan? Dzięki spisanym planom, zwiększają się znacznie szanse, że  firma będzie zarabiać. Dzięki temu dokumentowi otwierają się drzwi do inwestorów czy instytucji, które oferują dotacje dla przedsiębiorców. Oszczędność czasu i pieniędzy oraz brak chaosu w zarządzaniu firmą to kolejny plus. Z biznesplanu można wyczytać kiedy zatrudnić pracownika i określić, czy nas na niego stać. Biznesplan pomaga w zbudowaniu silnego zespółu ludzi oraz rozpisaniu zadań dla każdego pracownika. Biznesplan to także właściwe wydawanie każdej złotówki, która inwestowana jest w rozwój firmy. Dzięki analizie konkurencji i badaniu rynku można określić, czy warto inwestować w dany pomysł.

 

 

3. dostawcy dla sklepu

 

Można zaryzykować tezę, że pozyskanie tanich i wiarygodnych dostawców towaru jest tak naprawdę najważniejszym czynnikiem, który gwarantuje sukces w sprzedaży. Na szczęście w obecnych czasach dostawców możnaodnaleźć  i nawiązać z nimi kontakt przez internet. Tego etapu organizacji działalności sprzedażowej nie można lekceważyć, gdyż należy on do kluczowych. Warto zwrócić uwagę na to, że istnieją już hurtownie, które po złożeniu zamówienia w naszym sklepie wysyłają produkt bezpośrednio do klienta finalnego – jest to tak zwany dropshipping. Sprzedaż produktów bez konieczności ich magazynowania jest rozwiązaniem jest dobrym rozwiązaniem dla początkujących sprzedawców i osób, które nie chcą zamrażać kapitału w towarze.

 

4. działalność gospodarcza

 

Zarejestrowanie działalności gospodarczej jest warunkiem koniecznym, ponieważ prowadzenie sklepu internetowego jest działalnością handlową, więc wymaga rejestracji w wyznaczonych urzędach i co za tym idzie każdy sprzedawca zmuszony jest uiszczać co miesiąc wymagane opłaty. Każdy przedsiębioraca płaci podatek dochodowy zależny od dochodów oraz podatek Vat, który tak naprawdę przerzucany jest na klientów sklepu. Najbardziej dotkliwym obciążeniem dla przedsiębiorców jest opłata do ZUS, warto więc wkalkulować ją w koszty prowadzenia działalności od samego początku.

 

Instytucje, które trzeba odwiedzić podczas zakladania działalności gospodarczej:

 

Urząd Gminy / Miasta

Należy złożyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej - termin na wydanie decyzji to 14 dni. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składa się w miejscu zamieszkania, a nie w miejscu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. Spółkę cywilną zakłada się również w Urzędzie Gminy / Miasta, każdy wspólnik rejestruje się w urzędzie tej gminy, w której jest zameldowany. Spółki innego typu rejestruje się  w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aby złożyć wniosek należy zgłosić zakres działalności czyli tzw. PKD - wniosek jest płatny. Aby prowadzić sklep internetowy należy wybrać sprzedaż wysyłkowa: numer PKD to 52.61.Z

Oprócz sprzedaży wysyłkowej należy również zadeklarować asortyment czyli np. sprzedaż detaliczna odzieży czy sprzedaż detaliczna urządzeń gospodarstwa domowego. Zdecydowanie lepiej jest od razu wpisać więcej profili działalności gospodarczej, gdyż każde dopisanie nowego profilu jest dodatkowo płatne.

Należy podać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, którą w każdej chwili można przedłużyć w razie gdyby organizacja firmy przedłużyła się.

Konieczne jest również podanie nazwy firmy. Warto się dobrze nad nią zastanowić i zorientować się, czy domena o takiej nazwie nie jest już zajęta. Osoby indywidualne muszą pamiętać, że w nazwie firmy musi widnieć imię i nazwisko.

Na sprzedawanie niektórych artykułów niezbędna jest koncesja bądź zezwolenie i w takim przypadku należy zapoznać się z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, gdzie wskazane są organy państwowe, które zezwolenia dla danej działalności wydają.

 

Urząd gminy może odmówić wpisu do ewidencji tylko wtedy, gdy:

- zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,

- zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,

- prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez Ciebie określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej

- nie posiadasz uprawnień, zezwoleń bądź licencji na prowadzenia działalności danego typu.

 

Urząd statystyczny

W urzędzie statystycznym należy złożyć wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej RG-1. Złożenie wniosku i otrzymanie zaświadczenie jest bezpłatne. Na podstawie tego wniosku wydawany jest numer REGON. Termin wydania zaświadczenia to 7 dni.

 

Urząd skarbowy

Osoby nie posiadające numeru NIP muszą złożyć wniosek o nadanie takiego numeru. Osoby, które posiadają numer NIP muszą złożyć wniosek o aktualizację numeru w celu zaktualizowania danych. Jeżeli działalność gospodarcza obejmuje eksport lub import produktów z poza granic Polski niezbędny jest europejski NIP. W tym wypadku NIP jest poprzedzany literkami PL i zapisywany bez rozdzielających myślników.

Aby uzyskać NIP należy złożyć wniosek NIP-1 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), bądź NIP-2 (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) + odpowiednie załączniki

Należy złożyć deklarację VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne) oraz jako załącznik VAT-R/UE (informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrz wspólnotowych), która jest płatna.

Należy wybrać formę płatności podatku od dochodu:

- podatek wg skali progresywnej - 19% 30% 40%

- stawka liniowa 19% od dochodu - wymagane oświadczenie

- podatek płacony od przychodu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - wymagane pisemne oświadczenie

- podatek płacony od przychodu w formie karty podatkowej - wymagane złożenie PIT-16 na podstawie którego urząd wyznaczy kwotę ryczałtu

 

W przypadku sprzedaży  wyrobów akcyzowych, należy dokonać rejestracji dla celów akcyzy, a zgłoszenie należy złożyć do właściwego Urzędu Celnego.

 

Bank

Konto bankowe jest niezbędne podczas prowadzenia sklepu internetowego, poza tym warto wiedzieć, że składki do ZUS muszą być przelewne bezgotówkowo. Dlatego też bardzo wygodnie jest korzystać z konta internetowego dla firm, które jest z reguły tańsze od zwykłego konta firmowego.

Aby podpisać umowę z bankiem należy posiadać:

- pieczątkę i (opcjonalnie)

- dowód osobisty

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności ( do wglądu )

- kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

- dokument potwierdzający nadanie REGON (do wglądu ),

- kopia dokumentu potwierdzającego nadanie REGON

- zaświadczenie o nadaniu NIP (do wglądu)

- kopia zaświadczenia o nadaniu NIP

- koncesje (opcjonalnie, jeżeli takie są wymagane)

- umowa spółki, statut, aktualny odpis z rejestru sądowego ( w przypadku spółki )

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS

W praktyce, że do ZUS należy się zgłosić dopiero, gdy firma jest w pełni przygotowana do działalności, gdyż składki płaci się niezależnie od wysokości dochodu.

W ZUS należy złożyć następujące wnioski:

- ZUS ZFA - zgłoszenie płatnika składek - osoba fizyczna

- ZUS ZPA - zgłoszenie płatnika składek - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

- ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń osoby ubezpieczonej (jeżeli opłacamy składkę obowiązkowo )

- ZUS ZZA - zgłoszenie do opłaty tylko składki zdrowotnej ( jeżeli nie mamy obowiązku opłacania składek emerytalnych i rentowych)

 

5. domena internetowa

 

Domena internetowa to inaczej nazwa i adres sklepu w internecie - każdy sklep musi taką domenę posiadać. Domena nie musi być taka sama jak nazwa firmy, a sklep może posidać więcej niż jedną domenę. Domena internetowa powinna albo zawierać w sobie nazwę marki sklepu, która wraz z rozwojem sklepu będzie budowana i promowana, albo nazwę asortymentu, jaki sklep będzie sprzedawał. Drugi przypadek jest zdecydowanie lepszy jeśli bierzemy pod uwagę pozycjonowanie, gdyż domeny zawierające słowa kluczowe dla danej branży lepiej wypadają w wyszukiwarkach.

 

6. oprogramowanie sklepu internetowego

 

Oprogramowanie sklepu internetowego jest to narzędzie, służące do prezentacji oferty i przeprowadzenia procesu sprzedaży. Warto zastanowić się, czy warto inwestować środki finnasowe w tworzenie oprogramowania od podstaw, czy postawić na gotowe rozwiązania, które za nie wielką miesięczną opłatą zapewniają nam utrzymanie sklepu na serwerach, bezpieczeństwo i pomoc techniczną. Oszczędzone w ten sposób pieniądze można zainwestować w promocje sklepu, czy asortyment. Tak naprawdę wydzierżawienie oprogramowania na platformie to nie tylko wykupienie samego programu do obsługi sklepu, ale kompleksowa usługa świadczona od momentu podjęcia decyzji o założeniu sklepu aż po pełnowymiarowe zarządzanie tym oprogramowaniem. Ważnym etapem procesu wyboru oprogramowania jest przetestowanie dostępnych rozwiązań na rynku i ocenienie, który z nich oferuje najlepsze funkcjonalności, oraz kontakt osobisty z firmami w celu zbadania jakości obsługi klientów.

 

7. Przygotowanie sklepu do działania

 

Przesyłki

 

Jeszcze przed uruchomieniem sklepu, należy skontaktować się z firmami wysyłkowymi. Wybór sposobu dostarczenia towarów dla klientów jest ważnym elementem polityki logistycznej. Prawdą jest, ze dostarczanie osobiste opłacalne jest tylko przy bardzo dużej sprzedaży i gdy sprzedaż ma charakter regionalny, np. sklep z żywnością sprzedawaną w obrębie jednego województwa. Przy działalności ogólnopolskiej należy wybrać opcję firm kurierskich. Koszt wysyłek w firmach kurierskich zależy od ilości wyslanych przez sklep paczek. Dlatego gdy nagle zwiększy się sprzedaż w sklepie warto renegocjować umowę z firmami kurierskimi.

Warto dodać opcję przesyłki poprzez Pocztę Polską, która jest znacznie tańsza od przesyłek kurierskich, ale również znacznie wolniejsza.

Możliwości przekazania przesyłek:

- Poczta Polska

- Przesyłka kurierska

- Transport Sklepu (własny)

- Odbiór osobisty

 

Regulacje prawne

Jakie informacje muszą być zawarte w sklepie:

a) wszystkie dane podmiotu prowadzącego sklep internetowy: nazwa, adres siedziby, NIP, REGON , KRS w przypadku spółek

b) regulamin sklepu

 

Jakie informacje muszą znaleźć się w regulaminie sklepu:

- zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

- rodzaj świadczonych usług drogą elektroniczną

- warunki świadczenia usług drogą elektroniczna

- warunki zawarcia umowy sprzedaży

- warunki rozwiązania umowy sprzedaży

- procedura postępowania w przypadku reklamacji produktów

- procedura postępowania w przypadku zwrotu produktów i prawie odstąpienia od umowy

- zasady zapłaty za towar

 

GIODO

Niektóre bazy danych wymagają rejestracji w GOIDO. Jeśli chodzi o sklepy internetowe, to jeżeli wykorzystujesz dane klientów tylko do realizacji zamówienia (wystawienie faktury, rachunku , wysłanie przesyłki) złożonego przez klienta, to nie masz obowiązku rejestracji bazy danych w GIODO.

 

Płatności

Rodzaje płatności:

a) Przelew na konto (przedpłata na konto)

Polega na podaniu przez klienta danych do konta, na które mają zostać przelane pieniądze. W tytule przelewu wpisuje się wtedy numer zamówienia.

b) Za pobraniem

Polega na wyslaniu klientowi paczki w pierwszej kolejności, a klient w momencie otrzymania paczki płaci za nią. Jest to najczęściej wybierana opcja przez klientów sklepów internetowych.

c) Płatność kartą kredytową.

Klient opłaca wartość zamówienia w momencie składania bądź potwierdzenia zamówienia, przy pomocy karty kredytowej, którą można płacić w internecie. Aby oferować płatności kartami kredytowymi należy podpisać umowę z firmą pośredniczącą tego typu transakcje.

d) Płatności elektroniczne.

Klient opłaca wartość zamówienia w momencie składania bądź potwierdzenia zamówienia, wykorzystując znane serwisy płatności elektronicznej. Aby oferować płatności elektroniczne, należy podpisać umowę z firmą pośredniczącą w tego typu transakcjach.

e) Płatności SMS

Klient opłaca wartość zamówienia w momencie składania bądź potwierdzenia zamówienia, poprzez wysłanie SMS. ( wykorzystywane tylko w specyficznych sklepach oferujących np. dzwonki do telefonów, tapety, artykuły, statystyki) .

Krok po kroku - podsumowanie

 

1. założenie działalności gospodarczej

2. pozyskanie dostawców

3. wybranie firm kurierskich

4. oprogramowanie sklepu

5. rozpoczęcie działalność gospodarczą

6. zakup towaru

8. wprowadzenie produktów do sklepu

9. uruchomienie i promocja sklepu

 

jest platformowym kreatorem sklepów internetowych,
umożliwia sprawne i efektywne stworzenie i prowadzenie handlu w sieci


Copyright © 2010 All rights reserved


Secured Zobacz wizytówkę w serwisie mikroFirmy.pl


loading