Załóż sklep Zobacz demo

Biznesplan e-sklepu


Dlaczego warto napisać biznesplan dla sklepu internetowego 

Dlaczego warto napisac biznesplan dla sklepu internetowego?


Biznesplan to dokument szczegółowo opisujący przedsięwzięcie finansowe, jakim również jest prowadzenie sklepu internetowego. Biznes plan pisze się na potrzeby zewnętrznego finansowania przedsięwzięcia, jak również na użytek wewnętrzny firmy - dla sprawnego jej funkcjonowania. Biznesplan potrzebny jest tak naprawdę każdej poważnej firmie, więc jeśli myślimy o naszym sklepie internetowym jako o poważnym przedsięwzięciu, to powinniśmy stworzyć biznesplan. Tak samo mała, jak i duża firma powinna napisać plan swojego biznesu i w tym wypadku wielkość i zawartość biznesplanu zależą od skali działalności gospodarczej. Zawartość biznesplanu jest też swego rodzaju dowodem na to, że produkt, który firma chce oferować, znajdzie nabywców, czyli przedsięwzięcie będzie przynosić zyski. Biznesplan musi być przejrzysty, zrozumiały, precyzyjny na tyle na ile jest to możliwe i powinien mieć czytelną strukturę. Dokument ten jest swego rodzaju mapą nakreślającą etapy rozwoju firmy. Z ustaleń zawartych w biznesplanie można korzystać w codziennej działalności firmy, należy jedynie pamiętać aby regularnie je aktualizować. Stworzenie biznesplanu na własny użytek jest zawsze dobrym pomysłem i może przyczynić się do lepszego zarządzania sklepem internetowym. Jest to przede wszystkim dokument, w którym spisujemy swoje przemyślenia, analizy i wnioski dotyczące biznesu nie po to, aby odłożyć go na półkę, ale by zaglądać do niego jak najczęściej, analizować go i postępować według założeń w nim zawartych. Nie zapomnijmy o tym, że musi być w takim wypadku aktualizowany i dostosowywany do dynamicznych i ciągle zmieniających się realiów rynku. Biznesplan stworzony na własne potrzeby nie powinien być statyczny i powinien być cały czas ulepszany.


Biznesplan pełni ważną rolę w planowaniu i początkowym stadium rozwoju biznesu, bo pozwala zebrać myśli przedsiębiorcy wokół własnej działalności w sposób twórczy ale i za razem krytyczny oraz weryfikujący początkowe założenia. To narzędzie zarządzania pomysłem i powstającą na jego bazie firmą. Tworzony jest zawsze na pewnym poziomie ogólności po to, aby pomóc skoncentrować się na rzeczach najważniejszych dla funkcjonowania sklepu internetowego. Tworzenie go na własne potrzeby powinno odbywać się według pewnych ogólnie przyjętych reguł, które pomagają opisać całokształt działalności w zwięzły i logiczny sposób, dlatego wiele formalnych zasad znajdzie zastosowanie przy pisaniu dokumentu tylko na własne potrzeby.

Dlaczego warto przelać swoje plany biznesowe na papier?

Jeśli patrzymy na swój biznes z perspektywy strategicznej, czyli długoterminowej, to spisanie biznesplanu w formie dokumentu jest zdecydowanie wskazane, gdyż pamięć ludzka jest ulotna i wiele trafnych przemyśleń na temat przedsięwzięcia zostanie po prostu zapomniana. Kolejną rzeczą, którą poniekąd dokument ten reguluje jest trzymanie nas z dala od rzeczy mało istotnych. Biznesplan pozwala nam wrócić do pierwotnych pomysłów w momencie kiedy nasze przedsięwzięcie zboczyło z początkowych założeń. Łatwo o czymś nie pomyśleć, skupić się na sprawach nieistotnych zamiast na kluczowych. Zauważmy, że w przypływie emocji możemy wydać pieniądze na zupełnie niepotrzebne działania, możemy robić rzeczy w niepoprawnej kolejności. Jest to swego rodzaju kotwica, która trzyma biznes w ryzach, a stosowanie się do niego pozwala uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Taki dokument biznesowy jest bardzo pożyteczny na samym początku działalności, kiedy nie mając doświadczenia i wyczucia, zupełnie niepotrzebnie możemy stracić mnóstwo czasu, energii i pieniędzy. Ogromną korzyścią ze spisanego biznesplanu jest właśnie możliwość spojrzenia na przedsięwzięcie całościowo i systematycznie, możliwość przeanalizowania działań finansowych i marketingowych oraz poukładania ich w logiczny sposób. Takie profesjonalne podejście do biznesu od samego początku działalności na pewno nie zaszkodzi, a może jedynie przynieść wiele korzyści.

Dlaczego warto?

1. Biznesplan pozwala ubiegać się o finansowanie zewnętrzne.
2. Wspiera nadzór nad wykorzystywaniem środków finansowych.
3. Pozwala zdefiniować cele i sposób ich osięagnięcia.
4. W przypadku spółek określa zasady funkcjonowania między partnerami
5. Pomaga oszacować wartość biznesu
6. Uporządkowuje chronologiczne działania biznesowe
7. Pozwala zapanować nad potencjalnym chaosem w firmie
8. Określenie zasady i etapy ekspansji i zwiększenia zatrudnienia
5. Obrazuje sytuację na rynku oraz wśród konkurencjijest platformowym kreatorem sklepów internetowych,
umożliwia sprawne i efektywne stworzenie i prowadzenie handlu w sieci


Copyright © 2010 All rights reserved


Secured Zobacz wizytówkę w serwisie mikroFirmy.pl


loading