Załóż sklep Zobacz demo

Bezpieczny sklep


Czyli jak chronimy informacje
Zacznijmy od wyjaśnienia na czym polega model dzierżawy oprogramowania oferowany przez 100sklepow.pl


Software as a service


Software as a service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) to model dystrybucji oprogramowania gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z konsumenta na dostawcę. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy.

Model SaaS zakłada najczęściej cykliczne opłaty (abonament) za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika stałym wydatkiem, a nie jednorazowym w momencie zakupu. Z punktu widzenia dostawcy SaaS zapewnia lepszą ochronę jego własności intelektualnej, producent może we własnym zakresie udostępniać swoją aplikację, lub przekazać to zadanie wyspecjalizowanej firmie. SaaS jest jednym z modeli cloud computing.

Jest to rozwiazanie w pełni bezpieczne z punktu widzenia odbiorcy takiej uslugi. Wysoki poziom bezpieczeństwa w SaaS zapewniony jest na kilku poziomach, które wymienione sa poniżej:


Trusted connections


Cały system jest starannie i z należytą dokładnością zabezpieczony przed niepowołanym dostępem osób trzecich oraz przed przechwytywaniem przesyłanych danych przez zewnętrzne aplikacje. Dostęp do systemu jest zabazpieczony bardzo restrykcyjnie i obejmuje procesy autentykacji i autoryzacji użytkowników z zastosowaniem certyfikatów elektronicznych TLS (Transport Layer Security). Dane przesyłane na serwer i pobierane z niego sa szyfrowane przy pomocy tak zwanego mechanizmu silnego szyfrowania. Dzieki zastosowaniu powyższych zabezpieczeń możemy zagwarantować, że system jest doskonale chroniony i dostęp do niego mają wyłącznie osoby do tego uprawnione. Zapewniamy bezpieczny przesył danych pomiędzy lokalnymi komputerami a serwerami.


Serwery i sieć


Fizyczne bezpieczeństwo danych gwarantowane jest przez utrzymanie serwerów u profesjonalnego dostawcy takich uslug, który zapewnia najwyższy poziom zabezpieczenia dostępu do infrastruktury. Datacenter na bieżąco kontroluje dostęp do serwerów oraz zapewnia ciągłość ich pracy poprzez zasilacze awaryjne, generatory prądu i bezwodne instalacje przeciwpożarowe. Poziom dostępności systemu jest na bieżąco monitorowany, kontrolowana jest przepustowość i jakość połączeń. Oprogramowanie i dane utrzymywane na serwerze podlegają stalej procedurze tworzenia kopii zapasowych, co dodatkowo wzmacnia poziom bezpieczeństwa i przywracania utraconych danych.


Obsługa techniczna


Ciągłość działania aplikacji i bezpieczeństwo danych jest zagwarantowane przez calodobową obslugę techniczną. Sklepy są monitorowane przez całą dobę i w kązdy dzień tygodnia – wszelkie nieprawidłowości w ich działaniu są odpowiednio wcześniej wykrywane i naprawiane, a użytkownik nie musi sie o nic martwić. Obsługa techniczna należy do obowiazków dostawcy, czyli Nas, przez co klient oszczędza czas i nie musi przejmować sie stroną techniczną prowadzenia sklepu.


jest platformowym kreatorem sklepów internetowych,
umożliwia sprawne i efektywne stworzenie i prowadzenie handlu w sieci


Copyright © 2010 All rights reserved


Secured Zobacz wizytówkę w serwisie mikroFirmy.pl


loading